Laatste nieuws

Welkom op de website over de Van der Lee’s die in Nederland hebben gewoond en hun sporen hebben nagelaten in de Nederlands geschiedenis. De website ging in 1999 van start met als belangrijkste doelstelling het aanbieden van historische onderzoek gegevens over Van der Lee. Inmiddels is de website uitgegroeid tot een van de belangrijkste Van der Lee historische websites.

Werken aan de Birmaspoorlijn.

Tussen juni 1942 en oktober 1943 werden veel krijgsgevangenen aan het werk gezet voor de aanleg van de Birma-spoorweg. Een van hen was de 40-jarige reserve sergeant Teun van der Lee.

Helden in de tweede wereld oorlog.

Nederland kent een groot aantal oorlogsmonumenten om de slachtoffers te herdenken. Een aantal monumenten eren de slachtoffers met naam en toenaam. Nederland kent verschillende oorlogsmonumenten ter ere van Van der Lee-helden. In Vinkel aan de Lindelaan staat een herdenkingsmonument, gemaakt van natuursteen en met foto’s van de slachtoffers. Het monument bevat de volgende tekst: “Hier […]

Kastelein Van der Lee.

Aan het eind van de zeventiende tot in het begin van de negentiende eeuw, hebben in Holland de zogenoemde ‘beterhuizen’ bestaan. Dat waren particuliere gevangenissen waarin mensen konden worden opgesloten die, gemeten naar de maatstaven van hun familie, onaangepast gedrag hadden vertoond. Een eigenaar van de beterhuis werd wegens het karakter -herberg- van het beterhuis vaak […]

De spaarpot van Alida Hermina

Eerder hadden we het geluk dat we tegen een oude geboorteschaal aanliepen van Pieter van der Lee. Nu lijkt het alsof het verhaal zich gaat herhalen. Dit keer geen geboorteschaal, maar een oude spaarpot.

Het trieste verhaal van een scheiding.

Na de inname van Maastricht in 1794, werd door de Franse bezetters de mogelijkheid geboden akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden op te maken “à l’instar de ce qui se pratique en France”: ‘zoals in Frankrijk gebruikelijk’, namelijk sinds de wet op de Burgerlijke Stand van 20 september 1792. De Burgerlijke Stand was toen […]

De geschiedenis van de NVD.

Het bekende beveiligingsbedrijf Nederlandse Veiligheidsdienst werd in 1911 opgericht door M.H. van der Lee en is maar liefst 88 jaar in de familie gebleven. Het bedrijf leeft nu voort in Trigion, marktleider in Nederland in beveiliging. Rond 1995 heeft het personeelsblad van de NVD de geschiedenis van het bedrijf opgetekend aan de hand van interviews […]