Het trieste verhaal van een scheiding.

Na de inname van Maastricht in 1794, werd door de Franse bezetters de mogelijkheid geboden akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden op te maken “à l’instar de ce qui se pratique en France”: ‘zoals in Frankrijk gebruikelijk’, namelijk sinds de wet op de Burgerlijke Stand van 20 september 1792. De Burgerlijke Stand was toen echter nog niet verplicht. Zij stond open voor Franse staatsburgers die akten wensten te passeren zoals in Frankrijk gebruikelijk, maar ook voor locale bevolking zelf. De regeling voor echtscheiding was, conform het enthousiasme van de eerste Franse revolutiejaren, uiterst liberaal. Echtscheiding was mogelijk door wederzijdse instemming, of simpelweg op grond van de bewering van onverenigbaarheid van karakter door één der echtgenoten en werd uitgesproken door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Pieter van der Lee en Neeltje van der Waal huwde op 26 november 1879 in Vlaardingen. In 1904 spreekt de rechtbank in ‘s-Gravehage de echtscheiding uit. Een echtscheiding met een achtergrond die deels onduidelijk zal blijven. Ondanks dat het al ruim 110 jaar mogelijk was te scheiden kwam dit toch zelden voor. Zeker na een periode van 25 jaar was het zeer ongebruikelijk te scheiden.

Het verhaal begint 10 november 1888 in Vlaardingen. Neeltje van der Waal verlaat de woning “kwaadwillig”. Echter na die tijd is er van Pieter van der Lee niks meer vernomen. Op 6 maart 1903 is de verblijfplaats van Pieter van der Lee nog steeds niet bekent. Neeltje weet niet waar hij verblijft en wil van haar man scheiden. Via een oproep (dagvaarding) in een regionale krant (Nieuwe Rotterdamse Courant) en een aanplakking van een afschrift aan de hoofddeur van de gehoorzaal van het arrondissementen rechtbank te Rotterdam probeert men met Pieter van der Lee in contact te komen. Na een tweetal oproepen laat Pieter van der Lee niks van zich horen. De rechter beslist uiteindelijk op 17 januari 1904 dat het huwelijk van Pieter van der Lee en Neeltje van der Waal ontbonden is. Deze uitspraak zou uiteindelijk tot 3 maal toe in de krant verschijnen. Of Pieter van der Lee het ooit heeft geweten zal voor ons altijd een vraag blijven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *