De tuin van Dirck van der Lee

In de verschillende archieven zijn veel mooie oude kaarten te vinden. In enkele gevallen met zeer veel details en vaak met namen van eigenaren er op beschreven. Tussen de honderden kaarten die in het Oud-archief Delfland liggen ligt een kaart met daarop de vermelding van “Dirck van der Lee”.

Kaart uit (26 augustus) 1642 bij de Schapenmolen in de Oude Broekpolder in Rijswijk.

Het was de openbare landmeter Johan van Beest die in 1642 een kaart (pentekening op perkament, schaal 1:2000) maakte. Enkele inwoners van de “Oude Brouckpolder” (ook wel Schaappolder of Schapenpolder genoemd) hadden verzocht om afstand tussen de bomen te meten. Het ging om de bomen die binnen een straal van vijftig en honderd roeden van de Schapenmolen in de Oude Broekpolder te Rijswijk stonden. De twee cirkels op de kaart geven de twee afstanden aan. Er was een discussie ontstaan over het windrecht van de molenaar en de bomen die te dicht bij de molen stonden, dat was aanleiding om de situatie op papier te zetten.

Op de Nootdorpse kade trof hij enkele elzenbossen aan binnen de vijftig en enkele iepenbomen en wilgenstoven binnen de honderd roeden. Uit de beschrijving bleek dat de tuin van de heer Dirck van der Lee lag deels binnen de vijftig en honderd roeden lag. Op de kaart is goed te zien dat op het perceel van Dirck van der Lee een opstal aanwezig is. In de beschrijving staan geen vermeldingen over de opstal gezien dit niet de opdracht was die Johan van Beest had gekregen. De andere percelen werden ook door hem beschreven en werden gebruikt als weide of kooltuin.

Tagged with:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *