Drenkeling bij de watermolen.

Op 3 mei 1771 gebeurde het dat Symon (Simon*) van der Lee op reis moest. Zo als hij dat vaker deed vroeg hij zijn oudste zoon om op het waterpeil bij de molen te letten. Symon had een watermolen in Zoetermeer en het juiste waterpeil was van groot belang. Simon van der Lee, de acht jarige oudste zoon van Symon was zeer trots dat hij dit voor zijn vader mocht doen. Om half zeven in de ochtend ging hij naar het hek om daarvandaan het waterpeil bij de watermolen in de gaten te houden.

Symon was net vertrokken toen hij bedacht dat hij zijn zoon nog iets belangrijks moest vertellen. Hij liep terug naar de molen en bij het hek was aangekomen zag hij Simon niet. Symon dacht dat hij naar zijn moeder was gegaan. Binnen gekomen vroeg hij naar zijn zoon, maar zijn vrouw, Trijntje van der Marel wist ook niet waar Simon was. Ze had hem niet meer gezien nadat hij vanmorgen naar buiten was gegaan. Ze dacht dat hij wel boven met een van de twee andere jongere zoons (Jan en Arie) aan het spelen was. Symon en Trijntje gingen opzoek naar hun zoon. Hij was nergens in de molen vinden. Ze maakte zich ongerust en rende naar buiten om daar rondom de molen te zoeken. Tevergeefs, Simon was spoorloos.

Symon bedacht dat zijn zoon mogelijk in het molenrad terecht was gekomen. Hij sprak het hardop uit. Trijntje aarzelde geen moment en rende geschrokken naar de middelmolen om hulp te zoeken. Symon liet de molen stoppen een kreeg spontaan het beeld voor ogen dat zijn zoontje verpletterd was door het waterrad. Simon ging bij de boezem kijken en zag daar een van de klompjes en een stuk kleding van zijn zoon in het water drijven. Hij aarzelde geen moment en sprong in de uitwatering om zijn zoon te redden.

Voorblad van

Al snel haalde hij het levenloze lichaam van zijn zoon uit het water. Hij was er zeker van dat zijn zoon verdronken was.Op dat moment kwam Japik Bezuinen, de molenaar van de middelmolen er aan. Ook hij twijfelde niet aan de dood van de buurjongen. Beide hadden het gevoel dat ze de lichaam naar boven moesten brengen. Het lichaam werd binnen gebracht, uitgekleed en voor het vuur gelegd. Ze gaven het levenloze lichaam azijn en brandewijn te drinken in de hoop dat Simon toch zou leven en dat hij er van zou opknappen.

Opeens zagen ze een teken van leven. Simon begon te kuchen en te klagen. Er kwam langzaam leven in de jongen. Op dat moment komt zijn moeder binnen. Ze had nog enkele andere buren gewaarschuwd en was nu blij weer terug te zijn en haar zoon in leven te zien. Maar de vreugde was van korte duur.

Symon en Trijntje schrokken toen ze de wonden zagen. Zijn linker bovenarm en linker dijbeen waren gebroken. Symon twijfelde geen moment en ging direct naar Zegwaard om daar een chirurgijn te halen. Spoedig kwam hij terug met Nicolaas Boshuizen die de jongen zo goed mogelijk hielp om te herstellen.

Al snel wist Simon te vertellen wat er was gebeurt. Voor de watergang van de molen is een los hekje om het vuil tegen te houden. Voor het hekje lag een plank, hierop was hij gaan staan om op het waterpeil te letten. Hij leunde tegen het lossen hekje en viel zo in het stromende water. Hij werd dus door het wachtdeurtje in de boezem gemalen. De krimp is 20 Rijnlandse duimen breed en het waterrad is slechts 18 duimen breed. Het waterrad hangt 3-4 duimen van de bodem. Simon was klein voor zijn leeftijd en werd met geweld door de kleine ruimte geperst. Twee lepels van het rad waren afgebroken.

Dit was de redding van Simon. Na 53 dagen was Simon, mede door de bekwaamheid van Nicolaas Boshuizen volkomen herstelt.

Bron: “Historie en gedenkschriften van der maatschappy tot redding van drenkelingen.”

* Symon van der Lee werd veelal Simon van der Lee genoemd. Zijn officiele voornaam was Simon en niet Symon. Echter in de bron tekst staat Symon van der Lee. Voor de leesbaarheid hebben we dat in dit artikel aangehouden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *