De politiek van Nederland: vriendjes politiek?

De rol die de politiek een paar eeuwen terug speelde is niet meer te vergelijken met de rol die de politiek vandaag de dag heeft. Of lijkt dat maar zo en is het een masker dat -al dan niet bewust- voorgehouden word? Is er spraken van vriendjes politiek. Om hier een antwoord op te geven moet je politicoloog zijn, van een ‘eenvoudige’ medemens neemt men een antwoord niet voor lief. Kortom, we laten deze discussie over aan de mensen die er iets van afweten. Dus zetten we enkel een paar feiten op een rij en mag u er zelf iets van denken.
Een aantal generaties Van der Lee’s waren actief in het politiekebestuur o.a. als burgenmeester of schepen in van de diverse dorpen in het Westland. Schout en Schepen is onderdeel van een vorm van politiek die we vandaag de dag niet meer kennen. België kent de bestuursfunctie schepen vandaag de dag nog wel, maar in Nederland is deze tijden terug helaas afgeschaft. Daarnaast is het bijna ondenkbaar dat je als zoon (of dochter) de taak van je vader (of moeder) zonder probleem kon overnemen om vervolgens met je broer, oom en zwager aan tafel het recht te spreken. Waarschijnlijk wist je vroeger al jong dat je de functie op je moest nemen. Want in De Lier was dit een normale zaak geworden.
Zo leren de archieven ons dat Maarten Willems (van der Lee) gezworenen (ook wel schepen genoemd) was in De Lier (1585). Zijn zoon, Willem Maertens en zijn kleinzoon Dirk Willems en achterkleinzoon Simon Dirks werden allemaal schepen in de regio Westland en haden verschillende kerkelijke en/of bestuurlijke functies. Wat opviel is dat een aantal namen in bestuurder van De Lier een familierelatie hadden. Maarten Willems, schepen, Cornelis Willems schepen (en broer van Maarten Willems), Jan Huygens schepen, (man van Neeltgen Jansdr, later vrouw van Cornelis Willems, broer van Maarten Willems) Pieter Engels, schepen (broer van Lenaert Engels), Cornelis Pouwels, schepen (man van Annetgen Engels), Lenaert Philips baljuw (vader van Maertje Cleasdr, vrouw van Simon Dirks van der Lee). Het lijkt er sterk op dat dit een klein gesloten elite clubje was waar prive belangen niet onbelangrijk waren.
Vandaag de dag zijn er ook een aantal Van der Lee’s politiek aktief. De een is een oude rot in het vak, de ander een nieuwkomer op politiek vlak. Zo kennen we allemaal de woordvoerder Tom van der Lee voor Groen Links, zijn naamgenoot Tom voor het CDA in het mooie brabant en Jan van der Lee als PVDA fractielid in Oss en zijn naamgenoot Jan voor de SP in Gorinchem als lid werkgroep media. Dan hebben we natuurlijk nog Richard van der Lee die voor de VVD raadslid in Amsterdam Oud-West actief is. Tot slot nog Arie van der Lee, CDA burgemeester in rustige Rijnsburg. Een ding hebben ze t.o.v. Maarten Willems niet gemeen, ze zijn zover ons duidelijk geen (directe) familie van elkaar. En zeker schuiven ze hun positie niet automatish door aan hun volgende genaratie.

De rol die de politiek een paar eeuwen terug speelde is niet meer te vergelijken met de rol die de politiek vandaag de dag heeft. Zowel de tijd als de spelregels waren anders waardoor er een opmerkelijk samenstelling kon ontstaan.

Een aantal generaties Van der Lee’s waren actief in het politiekebestuur o.a. als burgemeester of schepen in van de diverse dorpen in het Westland. Schout en Schepen is onderdeel van een vorm van politiek die we vandaag de dag niet meer kennen. België kent de bestuursfunctie vandaag de dag nog wel, maar in Nederland is deze tijden terug afgeschaft. Daarnaast is het bijna ondenkbaar dat je als zoon (of dochter) de taak van je vader (of moeder) zonder probleem kon overnemen om vervolgens met je broer, oom en zwager aan tafel het recht te spreken. Vaak moest je land bezitten en dan meestal met een bepaald minimum om voor zo’n ambt in aanmerking te komen. Waarschijnlijk wist je vroeger al jong dat je de functie op je kon nemen.

Galg en beul
Illustratie: Galg en beul

Zo leren de archieven ons dat Maarten Willems (van der Lee) gezworenen (ook wel schepen genoemd) was in De Lier (1585). Zijn zoon, Willem Maertens en zijn kleinzoon Dirk Willems en achterkleinzoon Simon Dirks werden allemaal schepen in de regio Westland en haden verschillende kerkelijke en/of bestuurlijke functies. Wat opviel is dat een aantal namen in bestuurder van De Lier een familierelatie hadden.

Maarten Willems, schepen, Cornelis Willems schepen (en broer van Maarten Willems), Jan Huygens schepen, (man van Neeltgen Jansdr, later vrouw van Cornelis Willems, broer van Maarten Willems) Pieter Engels, schepen (broer van Lenaert Engels), Cornelis Pouwels, schepen (man van Annetgen Engels), Lenaert Philips baljuw (vader van Maertje Cleasdr, vrouw van Simon Dirks van der Lee). Het lijkt er sterk op dat dit een klein gesloten elite clubje was waar prive belangen niet (on)belangrijk waren.

Tagged with:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *