Verschrikkelijke nachtelijke folteringen in Utrecht.

Jeukend, benauwende, dolmakende aambeien. Hoeveel slapeloze nachten hebben zij u niet veroorzaakt! Welk een doodsangst geburende de dag! Te vergeefs hebt gij een groot aantal voorgewende middelen gebruikt en toch bestaat er een echt geneesmiddel voor, lees het geen uwer landgenooten zegt.

In de Nieuwe Gorinchemsche Courant lezen we bovengenoemde tekst dat onderdeel is van een vijf jarige advertentie campagne die W. van Oort. Bijna elke week schrijft hij zulke teksten in o.a. de Nieuwe Gorinchemsche Courant. De tekst van de advertentie gaat verder:

Mevrouw de Wed. van der Lee, oud 74 jaar, wonende Blinde Steeg te Utrecht meld ons: “Vanaf mijn achtentwintigste jaar was ik zonder ophouden aangedaan met aanbeien. Gedurende deze tijden kon ik niet lopen noch zitten en de pijn en jeuking was om gek te worden. Ik heb veel geld uitgegeven om genezing van deze ondragelijke last te bekomen, doch wat ik ook deed, de resultaten waren treurig.

Eenige weken geleden kwam ik in aanraking met Foster zalf, ik had toen juist de aambeien zeer hevig en kon dadelijk bij de aanwending verzachting bespeuren. En ik ben zeer verheugd u te kunnen melden dat twee doosjes van mij voldoende waren om me geheel van mijn kwaal af te helpen. Ik ben u zeer dankbaar voor uw geneesmiddel en het spijt mij dat ik daar niet eerder kennis maakte, want ruim veertig jaren heb ik hieraan geleden.

Verzeker u dat men u de echte foster zalf geeft, dezelfde die mevrouw van der Lee gehad heeft. Zij is te Gorinchem verkrijgbaar bij de Heer W. van Oort, Hoogstraat B 648. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a 1,75 gulden voor een of 10 gulden voor zes dozen.

Middeleeuwse visie op de behandeling van aambeie
Middeleeuwse visie op de behandeling van aambeien

Wie was toch die mevrouw van der Lee die in 1830 was geboren en vanaf 1858 in Utrecht last had van “Verschrikkelijke nachtelijke folteringen”? Na onderzoek is min of meer vast komen te staan dat de naam “Van der Lee” hier gebruikt is om een zalfje aan de man te brengen.

Foster heeft dankbaar gebruik gemaakt van het vertrouwen wat de Van der Lee’s uit Utrecht in Nederland hadden. Hun aanpak was doordacht, want in de Rijnbode was het niet mevrouw Van der Lee maar o.a. “De heer C. Plokker”. Immers niemand zou mevrouw van der Lee kunnen kennen.Of het zalfje werkt weten we niet, wat wel opviel is dat mevrouw Van der Lee gedurende de advertentie campagne (1904 -1909) geen jaar ouder werd. Mogelijk was het zalfje toch ergens goed voor.

Tagged with:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *