Gereformeerd versus Roomskatholiek anno 1715

De inwoners van Zandvoort belijden het meest de “Hervormden Godsdienst”. Het Nederlands Hervormde Kerkgenootschap benoemde tot eerste predikant Johannes Marcus. Hij aanvaardde zijn dienstwerk in 1586 en overleed in 1611.

Dat men in Zandvoort echter reeds veel vroeger de Hervormde leer was toegedaan blijkt o.a. uit het Keur en Gebods register van Haarlem. Volgens een officiëele oorkonde, vaardigde de regering van de stad Haarlem op 3 april 1531 een verbod uit: “Dat geen inwoonders ofte poorters tot Santvoort sullen gaan hooren naar de predicatie, doordien veel guaestie komt over ’t seggen: Gij Luyteranen, gij Papisten en de andere woorden”.

Erg vriendelijk schijnen de Zandvoortse Hervormden, toen nog Gereformeerden geheten, inderdaad niet tegenover de Roomsen gestaan te hebben. Dit blijkt ook wel enigszins uit de doop op 20 oktober 1715 van Jacob, zoon van  Maarten Jacobszoon den Draaijer en van Grietje Jacobs van der Lee. Deze doop had  plaats ten overstaan van de vader en Aagje Leenderts van der Lee. Deze laatste getuige was benoemd in plaats van Crijn Jacobs van der Lee, daar deze “dewijl  Paaps, niet tegenwoordig is”. Deze Crijn Jacobs van der Lee, een broer van Maarten Jacobs den Draaijer’s Vrouw, is dus in tegenstelling tot de andere Van der Lee’s, Rooms en niettemin als getuige bij de doop uitgenodigd. Wij kunnen in het midden laten ofwel hem als Roomse de toegang tot het Gereformeerde  kerkgebouw geweigerd werd, danwel dat hij zelf niet heeft willen komen, in ieder geval schijnen de verschillende godsdienstige verhoudingen niet zo harmonieus tegenover elkaar gestaan te hebben.

Tagged with:

1 thought on “Gereformeerd versus Roomskatholiek anno 1715”

 • Als kind van Katholieke ouders, verbaas ik me over elke propaganda verhandeling van boven de rivieren over die geschiedenis periode. Oja, u noemt dat geschiedenis? Neen, dat is het niet. En ik zal u de waarheid vertellen:

  Wat in dit artikel “Hervormden” of “Gereformeerden” genoemd wordt, zijn Christenen.
  Katholieken, zoals mijn ouders en grootouders, dan zijn “heidenen”.

  Het was Katholieken tot aan 1965, het einde van Vaticanum II, verboden geweest om de Bijbel te lezen. Dit verbod werd opgeheven, omdat het de Katholieken weer gelukt is om de Bijbel te vervalsen. Met Codex Sinaiticus en Vaticanus. Desiderius Erasmus ontdekte in de 16de eeuw ook, dat de Katholieken de Bijbel hadden vervalst. Met Jerome’s Vulgata. Daarom is er ook een universiteit naar Erasmus vernoemd!

  De Bijbel kwam in Haarlem dankzij vluchtelingen uit Zwitserland.
  De Valdois.
  De Waldenzen moesten vluchten, anders werden ze vermoord.
  Want deze zouden vermoord worden door de Katholieken.

  Erasmus kreeg de Bijbel in handen dankzij vluchtelingen uit Constatinopel, wat nu dan Istanboel heet. De Christenen daar moesten vluchten voor de Moslims, die Constantinopel plunderden in de 15de eeuw.

  Dat is wat er werkelijk gebeurd is.
  Waldenzen waren geen hervormers, maar Christenen.
  Heidendom hervormen, tsja, ik begrijp dat de propaganda van de Katholieken alles boven de rivieren betoverd heeft, maar de Bijbel bezigt nergens het woord “zondag”. Na de sjabbat, is zondag zelfs de eerste werkdag. Slechts fanatieke heidenen aanbidden de zon. Volgelingen van het Katholicisme houden zondag.

  Of het u goed of slecht nieuws is, het is de waarheid.
  Hervorming was misschien een overweging van Maarten Luther, maar is niet de weg die Christelijk is. Katholieken vervolgen Christenen, want Katholicisme is een instrument van een geheime dienst. Bewijs daar voor is hun verbod op de Bijbel. En als ik de Bijbel citeer tegen Katholieken in mijn familie, doen ze alsof ik ze een blauw oog sloeg, Katholieken zijn volledig antichristelijk. Hervormd of Gereformeerd antichristelijk, dat is geen realiteit. Dat is niet wat er gebeurde. Verdediging, en slimme Christenen die medestanders zochten en manieren om te overleven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *