Gezocht: Ondermeester, salaris Hfl 150,– incl. kost en inwoning.

Met de komst van de leerplicht nam de vraag naar (hulp)meesters en (hulp)juffen toe. Een van de oudste oproepen in de krant is van de President der Commissie van Plaatselijk Toezicht, J. van der Lee. In 1844 zocht hij voor de Zuiderschool in Westzaan een ondermeester om Franse les te geven.

Dit was in die tijd een goede baan, tegen een salaris van Hfl 150,– , met kost en inwoning. Dat het niet altijd gemakkelijk was om goede onderwijzers te vinden, vertelde onderwijzer P. van der Lee ons in 1852. Hij zocht een ondermeester in de derde rang met ervaring in de zangkunst. Uit de verschillende oproepen in de krant blijkt dat dit niet meeviel. De tweede oproep bevatte dan ook al een stuk minder eisen.

A.J. van der Lee, lid van de Plaatselijke Commissie van Toezicht in Sliedrecht, drong aan op het aanstellen van vrouwelijke leerkrachten. Een van de vrouwelijke Van der Lee’s met de juiste kwaliteiten en vaardigheden was Adriana van der Lee (1900-1982). Ze was ere-schoolhoofd van het Antwerps Stedelijk Onderwijs.
Een andere Van der Lee – Harmen van der Lee (1857-1941) – was 50 jaar lang bestuurslid en ere-voorzitter van de Christelijke Nationale School.

Dr. Nicolaas Johannes van der Lee (1868-1958, zie foto linksmidden) was directeur van de koninklijke HBS in Apeldoorn. In een krantenartikel dat zijn zilveren jubileum beschrijft, lezen we de waardering voor hem” “…en man van buitengewone wetenschappelijke kennis en van grote paedogogische gaven…”. Het is helaas onbekend uit welk jaar dit fragment stamt.

Zo zijn er zijn nog meer Van der Lee’s te noemen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt in het onderwijs. Willem van der Lee vierde in 1902 zijn veertig jarige jubileum als inspecteur van het lager onderwijs in Nederlands Indie. Ter ere hiervan werd een jubileumpenning geslagen. (Mogelijk vertrok hij op 5-februari 1859 naar Oost Indie.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *