Een eeuwenoud familiefonds.

Het testament van Clara Jansdr van Sparwoude bepaalde dat haar bezittingen en haar geld – een aardig fortuin – na haar overlijden in een fonds zou worden ondergebracht. Haar testament werd op 28 januari 1598 gerechtelijk verzegeld. Dit gebeurde twee jaar na het overlijden van haar man, Mr. Arent Vranckenzn van Meer met wie zij in 1556 was gehuwd.

Clara van Sparwoude
Clara van Sparwoude

Na een huwelijk van veertig jaar overleed hij op 6 december 1596. Na zijn overlijden trof Clara Jansdr van Sparwoude een regeling met de erfgenamen, kinderen uit een eerder huwelijk van haar man. Met dit testament bepaalde zij dat een aantal van haar familieleden bij het aangaan van een wettelijk huwelijk een uitkering zouden ontvangen uit dit fonds: de kinderen uit beide huwelijken van haar grootvader Willem Willemszn, de nakomelingen van haar broer Adriaan Janszn en de nakomelingen van een natuurlijk erkend kind van haar vader, Jan van Sparwoude, te weten Margen Jansdr. Naast een uitkering bij huwelijk zouden uit het fonds ook, geheel of gedeeltelijk, studies vergoed worden van predikanten te Leiden.

Op 4 augustus 1615 overleed Clara Jansdr van Sparwoude. Vier dagen later, op 8 augustus, werd zij bijgezet in het familiegraf van de Van Meers in de oude kerk te Delft. Alle nakomelingen, zowel mannen als vrouwen, hadden krachtens haar testament recht op een uitkering. In 1925 raakte het fonds uitgeput en bleek het niet meer mogelijk om alle uitkeringen te betalen. Het fonds werd opgeheven. In de staatscourant uit deze periode lezen we wie er nog wel geld heeft gekregen. Inmiddels was het fonds door de eeuwen heen een familietraditie geworden, hoewel bijna niemand meer wist waarom die uitkering werd gegeven. Was een der ouders gerechtigd tot het legaat, dan wendde men zich als vanzelfsprekend tot het bestuur van de stichting om de familierelatie aan te tonen om zo ook in aanmerking te komen voor een uitkering.

Simon van der Lee
Simon van der Lee

Ook de Van der Lee’s wisten net als veel andere Nederlandse gezinnen te profiteren van dit legaat. Johanna van der Lee ontving net geen huwelijksgeld toen ze in 1895 huwde met Willem Kool. Johanna van der Lee was de dochter van Simon van der Lee en IJsabella van Geest. Haar opa en oma, kregen bij hun huwelijk in 1829 nog wel een vergoeding. Teunis van der Lee en Alijda van Dijk huwden op 16 mei 1829 en hadden recht op dit legaat omdat de vader van Alijda van Dijk afstamde van Marritgen Jansdr, de halfzus van Clara Jansdr.

Tagged with:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *