Apothecaris Cornelis Cornelis van der Lee

Cornelis Cornelisz van Lee ( van beroep timmerman) huwde op 6 januari 1616 in Leiden met Marytgen Cornelis van de Haes. Op 11 januari 1645 kocht hij een stuk grond in de Nesse polder.
Barent Grapenitz, pedel van de Leidse Universiteit, met procuratie van Clement van Baersdorp, raad van de Staten van Holland en Pauwels van Swanenburg, schepen van Leiden, voor zichzelf en opkomend voor Johan Bevelichoven, raad en pensionaris van Leiden, als executeurs van het testament van Jacob van Brouckhoven, burgemeester van Leiden, verkoopt aan Cornelis Cornelisz van der Lee, 5 morgen 60 roeden land in de Nesse polder van Alphen.
De Nesse polder verkoopt Cornelis Cornelis van der Lee een jaar later op 6 april 1646 weer aan Claes Claesz Vranck, wonend te Oudshoorn. Het ging om iets meer land dan hij in 1645 had aangekocht. Hij verkoopt namelijk 5 morgen 63 roeden hooiland in de Nesse. Het stuk land werd van de hand gedaan voor een bedrag van 1650 gulden. Zeer waarschijnlijk zijn Cornelis Cornelis van der Lee en Marytgen Cornelis de Haes de ouders van Cornelis Cornelis van der Lee, apothecaris in Rotterdam.
17e eeuwse illustratie van een apotheek in Rotterdam.
Cornelis Cornelis van der Lee, oefende het beroep uit van apothecaris in Rotterdam en behoorde tot het gilde van apothekers.
Cornelis Cornelis van der Lee was zoon van Cornelis Cornelis van der Lee. Zijn vader woonde in Leiden en overleed in 1655 aldaar.
Cornelis Cornelis van der Lee, apothecaris trouwt op 20 mei 1647 in Rotterdam met huwelijksvoorwaarden met Catharina Dircx. Catharina Dircx was dochter van de houtkoper Dirck Mees en Elisabeth Crijnen Vermeer (van der Meer). Zeer waarschijnlijk hadden Cornelis Cornelis van der Lee uit Leiden en Dirck Mees een zakelijke relatie.
Op de vijfde dag van het jaar 1651 gaat Cornelis Cornelis van der Lee, boos naar Martinus Cliernus en notaris en procureur in Dordrecht. Cornelis Cornelis van der Lee vraagt Martinus Cliernus om de zoon van de overleden Harman Tielmansz voor het gerecht van Dordrecht te slepen. De jonge was door zijn moeder aan de apothecaris verhuurd voor twee jaar, waarvoor hij 150 gulden per jaar zou ontvangen. Maar na 3 dagen vertrok de jonge. Cornelis Cornelis van der Lee zegt dat hij veel schade heeft opgelopen. Cornelis Cornelis van der Lee had in elk geval een broer, Wilhelmus van der Lee, doctor in de medicijnen en hij woonde in Leiden. Wilhelmus van der Lee was gehuwd op 26 mei 1655 in Leiden  met Anna van Beurderen uit Schiedam. Op 26 februari 1657 maakt Anna van Beurderen, inmiddels wonend in Den Haag een testament waarbij ze haar enige dochter als erfgenaam benoemd. Wilhelmus van der Lee is dan reeds overleden.
Cornelis Cornelis van der Lee en Catharina Dircx en krijgen in Rotterdam vijf kinderen, waarvan er drie doodgeboren worden. Op 17 december 1650 werd Lijsbeth van der Lee geboren, op 27 november 1653 werd Corneli(j)s van der Lee geboren. De andere doodgeboren kinderen werden geboren op 22 maart 1648; 06 november 1650; 19 januari 1653, geen van hen kreeg een voornaam. Catharina Dircx, huisvrouw van Cornelis van der Lee, werd begraven op 12 april 1654 in Rotterdam. Uit hun huwelijksvoorwaarden leren we dat ze beide hun goederen in brachten. De goederen van de bruidegom werden begroot op 2000 gulden en de goederen van de bruid werden begroot op 5000 gulden. Als er geen kinderen zijn bij overlijden van een van hen, dan krijgt de overlevende 1000 gulden uit de nalatenschap van de overledenen en gaat de rest naar de familie van de overledenen. Vlak voor haar overlijden benoemd ze Cornelis Cornelis van der Lee tot erfgenaam.
Cornelis Cornelis van der Lee huwde acht maanden later op 15 december 1654 in Rotterdam met Diewertjen van Driel. Diewertjen van Driel dochter van Reijnier van Driel (van beroep kapitein) en Aeltge Harmansdr van der Vult, wonende in de Hoogstraat te Rotterdam. Diewertjen van Driel was reeds eerder gehuwd geweest met Simon Pesser (Simon Pietersen) waaruit een kind werd geboren. Diewertje Reijniersdr van Driel machtigt een kleine tien jaar later op 24 mei 1663 in Rotterdam Ulderick van Soelen, advocaat en Harman Cock, haar neef, om met of zonder haar man, direct na haar overlijden de boedel te verzegelen en staat en inventaris op te maken van de goederen die zij en haar man bezeten hebben, en haar begrafenis te regelen. De akte is opgemaakt in de Hoogstraat in het huis De Drye Fluwelen. Omdat Diewertjen Reijniersdr van Driel toch bij de notaris was verklaard ze dat op deze zelfde dag dat ze van haar ouders 11.000 gulden heeft ontvangen in geld en waardepapieren en 348 gulden aan kleding en geld. Ze wil deze verklaring gebruiken tegen eventuele claims van anderen. Op 28 januari 1664 te Rotterdam werd Cornelis Cornelis van der Lee verzocht bij de advocaat te verschijnen. Niet omdat Diewertje van Driel is overleden, maar omdat haar beide ouders zijn overleden. Cornelis Cornelis van der Lee moet nu direct het huis verhuren aan de zuidzijde van de Hoogstraat, genaamd de Drije Flueelen. De opbrengst is voor hen die daar recht op hebben. Wat wel duidelijk is is dat hij er haast mee moest maken, anders werd hij aansprakelijk gesteld voor de huurderving. De waarde van de huur moest worden bepaald door twee personen. Diewertjen van Driel overleed in januari 1665 en ze werd op 18 januari 1665 in Rotterdam begraven. Uit dit huwelijk met Cornelis Cornelis van der Lee werden geen kinderen geboren.
Cornelis Cornelis van der Lee vertork voor een korte periode naar Leiden en wonende aan de houtmarkt in Leiden . Hij trouwt ongeveer een jaar later op 27 april 1666 in Rotterdam met Rebecca Zebedeus. Rebecca Zebedeus was een jaar eerder gehuwd met Jacob Dircse van der Schope en daarvoor met Isaak Versluijs.

Cornelis Cornelisz van Lee (van beroep timmerman) huwde op 6 januari 1616 in Leiden met Marytgen Cornelis van de Haes. Op 11 januari 1645 kocht hij een stuk grond in de Nesse polder.

Barent Grapenitz, pedel van de Leidse Universiteit, met procuratie van Clement van Baersdorp, raad van de Staten van Holland en Pauwels van Swanenburg, schepen van Leiden, voor zichzelf en opkomend voor Johan Bevelichoven, raad en pensionaris van Leiden, als executeurs van het testament van Jacob van Brouckhoven, burgemeester van Leiden, verkoopt aan Cornelis Cornelisz van der Lee, 5 morgen 60 roeden land in de Nesse polder van Alphen.

De Nesse polder verkoopt Cornelis Cornelis van der Lee een jaar later op 6 april 1646 weer aan Claes Claesz Vranck, wonend te Oudshoorn. Het ging om iets meer land dan hij in 1645 had aangekocht. Hij verkoopt namelijk 5 morgen 63 roeden hooiland in de Nesse. Het stuk land werd van de hand gedaan voor een bedrag van 1650 gulden. Zeer waarschijnlijk zijn Cornelis Cornelis van der Lee en Marytgen Cornelis de Haes de ouders van Cornelis Cornelis van der Lee, apothecaris in Rotterdam.

17e eeuwse illustratie van een apotheek in Rotterdam.
17e eeuwse illustratie van een apotheek in Rotterdam.

Cornelis Cornelis van der Lee, oefende het beroep uit van apothecaris in Rotterdam en behoorde tot het gilde van apothekers.

Cornelis Cornelis van der Lee was zoon van Cornelis Cornelis van der Lee. Zijn vader woonde in Leiden en overleed in 1655 aldaar.

Cornelis Cornelis van der Lee, apothecaris trouwt op 20 mei 1647 in Rotterdam met huwelijksvoorwaarden met Catharina Dircx. Catharina Dircx was dochter van de houtkoper Dirck Mees en Elisabeth Crijnen Vermeer (van der Meer). Zeer waarschijnlijk hadden Cornelis Cornelis van der Lee uit Leiden en Dirck Mees een zakelijke relatie.

Op de vijfde dag van het jaar 1651 gaat Cornelis Cornelis van der Lee boos naar Martinus Cliernus en notaris en procureur in Dordrecht. Cornelis Cornelis van der Lee vraagt Martinus Cliernus om de zoon van de overleden Harman Tielmansz voor het gerecht van Dordrecht te slepen. De jonge was door zijn moeder aan de apothecaris verhuurd voor twee jaar, waarvoor hij 150 gulden per jaar zou ontvangen. Maar na 3 dagen vertrok de jonge. Cornelis Cornelis van der Lee zegt dat hij veel schade heeft opgelopen. Cornelis Cornelis van der Lee had in elk geval een broer, Wilhelmus van der Lee, doctor in de medicijnen en hij woonde in Leiden. Wilhelmus van der Lee was gehuwd op 26 mei 1655 in Leiden  met Anna van Beurderen uit Schiedam. Op 26 februari 1657 maakt Anna van Beurderen, inmiddels wonend in Den Haag een testament waarbij ze haar enige dochter als erfgenaam benoemd. Wilhelmus van der Lee is dan reeds overleden.

Cornelis Cornelis van der Lee en Catharina Dircx en krijgen in Rotterdam vijf kinderen, waarvan er drie doodgeboren worden. Op 17 december 1650 werd Lijsbeth van der Lee geboren, op 27 november 1653 werd Corneli(j)s van der Lee geboren. De andere doodgeboren kinderen werden geboren op 22 maart 1648; 06 november 1650; 19 januari 1653. Geen van hen kreeg een voornaam. Catharina Dircx, huisvrouw van Cornelis van der Lee, werd begraven op 12 april 1654 in Rotterdam. Uit hun huwelijksvoorwaarden leren we dat ze beide hun goederen in brachten. De goederen van de bruidegom werden begroot op 2000 gulden en de goederen van de bruid werden begroot op 5000 gulden. Als er geen kinderen zijn bij overlijden van een van hen, dan krijgt de overlevende 1000 gulden uit de nalatenschap van de overledenen en gaat de rest naar de familie van de overledenen. Vlak voor haar overlijden benoemd ze Cornelis Cornelis van der Lee tot erfgenaam.

Cornelis Cornelis van der Lee huwde acht maanden later op 15 december 1654 in Rotterdam met Diewertjen van Driel. Diewertjen van Driel dochter van Reijnier van Driel (van beroep kapitein) en Aeltge Harmansdr van der Vult, wonende in de Hoogstraat te Rotterdam. Diewertjen van Driel was reeds eerder gehuwd geweest met Simon Pesser (Simon Pietersen) waaruit een kind werd geboren. Diewertje Reijniersdr van Driel machtigt een kleine tien jaar later op 24 mei 1663 in Rotterdam Ulderick van Soelen, advocaat en Harman Cock, haar neef, om met of zonder haar man, direct na haar overlijden de boedel te verzegelen en staat en inventaris op te maken van de goederen die zij en haar man bezeten hebben, en haar begrafenis te regelen.

Deze akte is opgemaakt in de Hoogstraat in het huis De Drye Fluwelen. Omdat Diewertjen Reijniersdr van Driel toch bij de notaris was verklaard ze dat op deze zelfde dag dat ze van haar ouders 11.000 gulden heeft ontvangen in geld en waardepapieren en 348 gulden aan kleding en geld. Ze wil deze verklaring gebruiken tegen eventuele claims van anderen. Op 28 januari 1664 te Rotterdam werd Cornelis Cornelis van der Lee verzocht bij de advocaat te verschijnen. Niet omdat Diewertje van Driel is overleden, maar omdat haar beide ouders zijn overleden. Cornelis Cornelis van der Lee moet nu direct het huis verhuren aan de zuidzijde van de Hoogstraat, genaamd de Drije Flueelen. De opbrengst is voor hen die daar recht op hebben. Wat wel duidelijk is is dat hij er haast mee moest maken, anders werd hij aansprakelijk gesteld voor de huurderving. De waarde van de huur moest worden bepaald door twee personen. Diewertjen van Driel overleed in januari 1665 en ze werd op 18 januari 1665 in Rotterdam begraven. Uit dit huwelijk met Cornelis Cornelis van der Lee werden geen kinderen geboren.

Cornelis Cornelis van der Lee vertork voor een korte periode naar Leiden en wonende aan de houtmarkt in Leiden. Hij trouwt ongeveer een jaar later op 27 april 1666 in Rotterdam met Rebecca Zebedeus. Rebecca Zebedeus was een jaar eerder gehuwd met Jacob Dircse van der Schope en daarvoor met Isaak Versluijs.

Tagged with:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *