.

Maria van der Lee stuurt haar man na een inbraak naar Indie

30/12/2002

.

In een dossier lezen we een opmerkelijk verzoek van Maria van der Lee. Het dossier beschrijft Klaas Daams ook wel “Nicolaas de Speciaal”genoemd als een Soldaat, oude-klerenkoper en koopman. Maar het lijkt er op dat hij naast zijn beroepen ook tijd heeft weten te vinden voor andere zaken zoals inbreken, stelen en plegen van banbreuk.

In een bende werkte “Nicolaas de Speciaal” samen met Pieter van Veen en Anne Fransmans of Anneke de Loo of Anneke van Veen. Blijkbaar is zijn vrouw het zo zat dat ze de schepenbank vraagt haar echtgenoot naar Indie te zenden.


.

Pastoor Joannes van der Lee

24/12/2002

.

Joannes van der Lee werd geboren te 's-Hertogenbosch op 23 september 1825. Zijn vader droeg dezelfde voornaam, zijn moeder heette Joanna Mommersteeg. Op 22 september 1843 kwam hij aan op het groot-seminarie te Haaren. Dit nieuwe seminarie was pas vier jaren in gebruik. Voorheen was het gevestigd op het landgoed Nieuw-Herlaar bij Sint-Michielsgestel. Joannes werd op 24 september 1849 tot priester gewijd in de parochiekerk te Sint-Michielsgestel.

Kort daarop volgde zijn aanstelling tot kapelaan in de parochie 't Heike te Tilburg, waar hij kapelaan Joannes van Mierlo opvolgde. Het studentenregister van Haaren geeft evenwel als officiële datum van benoeming 3 januari 1850. Van der Lee begon zijn kerkelijke loopbaan nog onder pastoor Joannes Zwijsen, die hoewel in 1842 tot bisschop gewijd, als pastoor aanbleef tot 1 mei 1854. Zwijsen zou een diepe indruk op hem nalaten. In zijn opvattingen over zedelijkheid, zijn houding tegenover kermis, vermaak en carnaval en in zijn bevordering van de volksdevotie bleek hij een trouwe volger van Zwijsen.

Meer informatie is te vinden in het archief van Tilburg


.

Tilburgse Zoeaven: Arnoldus van der Lee

23/12/2002

.

Gijsbertus van der Lee en Maria van Ingen huwden op 8 mei 1845 in Heusden, waar op 28 december van hetzelfde jaar zoon Arnoldus werd geboren. Voordat hij zoeaaf werd, woonde Arnold in St.-Oedenrode waar hij schilder was. Van 5 januari 1868 tot 13 januari 1870 is hij zoeaaf (lgnr. 6722). Op 10 juli 1872 komt hij vanuit Sint-Michielsgestel in Tilburg wonen. Hij trekt in bij huisschilder Van Erp aan de Nieuwlandstraat. Op 5 juni 1873 huwt hij in Tilburg met Cornelia de Rooij, met wie hij twaalf kinderen krijgt. Hij werkt dan als rijtuigschilder op de werkplaats van de spoorwegen. Het echtpaar woont aan het Wilhelminapark (toen nog de Veldhoven). In 1912 verhuist Van der Lee met zijn vrouw naar Breda om kort daarna naar Rotterdam te vertrekken. Op 4 januari 1915 komt Arnold alleen terug en woont dan in de Zuid-Oosterstraat 53. Op 10 augustus 1915 gaat hij naar het Liefdesgesticht in Udenhout, waar hij moet zijn overleden.

Meer informatie leest u op de site over deTilburgse zoeaven ten strijde voor de paus.


.

Bij 'van der Lee' is het goed biechten.

23/12/2002

.

Van een goede lezer kregen we vlak voor het eind van het jaar een foto toegezonden van grafzerk of biechtstoel staande in een kerkje in de buurt van Ravenstein. Het wapen van Antony van der Lee is zeer goed zichtbaar en in de jaren goed bewaard gebleven. Antony van der Lee komt uit een "Van der Lee" tak met veel geschiedenis (notarissen, rentmeesters, chirurgijnen en advocate). Dit Roomse geslacht kwam uit Brabant. Taxandria meldt ook dat een Tak in Ravenstein als wapen drie goude lelien voerde. Een afbeelding is duidelijk op deze foto te zien.

Wie meer informatie heeft over deze tak, dit wapen verzoek ik contact op te nemen met de redactie.

.

Lees eens een boek!

10/12/2002

.

Nieske van der Lee heeft samen samen met Jelle Dijkstra een boek geschreven over Competentiemanagement. Competentiemanagement is 'in'. Er wordt veel over geschreven en nog veel meer over gesproken. In de praktijk is er nogal wat spraakverwarring over het onderwerp. In dit boek beschrijven de auteurs, die beiden kunnen bogen op ervaring in tientallen projecten, een concrete aanpak die zij zelf hebben ontwikkeld in hun eigen adviespraktijk.Het is een aanpak die in de praktijk blijkt aan te slaan. Dat wil niet zeggen dat hij in alle situaties kritiekloos moet worden toegepast. Elke situatie is anders en vergt een unieke benadering.

Aspecten als strategische oriëntatie, inhoudelijke consistentie van het competentiemodel, het creëren van draagvlak (communicatie en een goede borging blijken wel overal belangrijke voorwaarden te zijn voor een succesvolle toepassing. Hieraan dient bij het ontwikkelen en invoeren van competentiemanagement dan ook voldoende aandacht te worden besteed.

De auteurs Jelle Dijkstra en Nieske van der Lee hebben zich beiden laten inspireren door hun ervaring in adviesprojecten waarin de ontwikkeling en invoering van competentiemanagement centraal staan. Het boek is met name bestemd voor diegenen die in een kort tijdbestek willen leren wat competentiemanagement is en hoe ze het in hun eigen organisatie tot ontwikkeling kunnen brengen.


.

Calling All Cars

27/11/2002

.

De redactie van de Leekrant ontving van John Buur een brief met de vraag of wij in het genealogisch onderzoek de naam Bert van der Lee (ook wel Albertus / Bertus van der Lee genoemd) tegen zijn gekomen. Bert zou tussen 1930 en 1940 zijn geboren en rond 1958 woonde hij in Vlaardingen. John, zoon van Wendelina Elsina Maria Buur zoekt al ruim 10 jaar naar Bert. Zijn motivatie is dan ook scherp en duidelijk: "Al was het maar voor een keer dat ik met mijn vader een gesprek kan/mag hebben" aldus John.

John werd geboren op 17 mei 1958 in het Westeinde Ziekenhuis te Den Haag en werd direct gedoopt. Hij kreeg toen de achternaam van zijn biologische moeder. John is niet opgevoed door zijn moeder, maar door zijn oma. Hij is ondertussen 22 jaar gehuwd en heeft 2 kinderen. In de laatste jaren is de drang om zijn vader te spreken sterk toegenomen. Onderzoek in het archief en brieven aan het Fion hebben geen resultaat gehad. Johns moeder heeft Bert destijds niet officieel als vader erkend. Dit maakt het bijna onmogelijk de vader van John op te sporen via reguliere bronnen.

Veel weet John niet van zijn vader‚"Volgens mijn Oma was Bert van der Lee voetballer bij de voetbalclub Feijenoord in Rotterdam. Meer weet ik eigelijk niet van hem. O, ja van beroep was hij militair in het oosten van het Land." John zou ook een halfbroer hebben die ongeveer drie maanden ouder is.

Iemand die iets meer weet van Bert van der Lee en kan bijdragen in een contact tussen John en zijn vader of halfbroer verzoeken wij contact op te nemen met John Buur alias John van der Lee zelf.


.

Van der Lee op het water

19/11/2002

.

Is het een vliegtuig, is het een vogel... Nee, het is een sleepboot!

'Cornelis van der Lee' werd gebouwd in opdracht van Verolme. De sleepboot werd op 7 mei 1960 te water gelaten. De naam van de boot is afkomstig van Cornelis van der Lee, commissaris van Verolme. Hij was gehuwd met C. van Essen. Voor de boot te water kon gaan, overleed Cornelis van der Lee - in 1957. Zijn weduwe heeft de sleepboot gedoopt.

De heer J. Verbiest was schipper op de sleepboot. Hij stuurde ons deze gegevens. Tot1996 was het schip eigendom van Williams Shipping. Wie de eigenaar was na 1996 blijft onduidelijk. Wie het weet, mag de redactie mailen.

.

Bigband

11/11/2002

.

Op initiatief van de trompettisten Loet van der Lee en Gerard Kleijn werd in februari 2002 een bigband opgericht. Deze spiksplinternieuwe band brengt kwalitatief goede concerten in verschillende muziekstijlen, samen met een groep jonge topmuzikanten. Vooralsnog staat de traditionele bigband-swing centraal, maar .... er komen verrassingen. Eindelijk weer eens ouderwets swingen met nieuwe Nederlandse en internationale jazztalenten.

 

De band staat onder leiding van de Nederlandse trompettist Loet van der Lee. Meer informatie leest u op de website van Loet van der Lee.

 

.

Pieter Franszn van der Lee de pottenbakker.

15/10/2002

.

In het jaar 1678 ontstond er aan de Spee (Duitsland) een fabriek voor het maken van fijn aardewerk.

Waarom deze tot een van de eerste fabrieken in Berlijn en omgeving werd genoemd is niet meer te achterhalen. Uit de tot nu toe bekende gegevens kan de mening van Anton Bathasar Konigs in het jaar 1793 als toonaangevend worden genoemd. Hij meende dat de Keurvorst een porselein bakkerij wilde aanleggen omdat het aardewerk zo goed bekend stond, algemeen gebruikt werd en omdat er veel geld uit het land naar Nederland ging, waar de Delftse fabieken floreerden. De Keurvorst werd in zijn idee versterkt door de, in 1661 in drie plaatsen in Duitsland ( Main, Hanau en Frankfurt) gestichte porselein fabrieken, die met goed resultaat draaiden. Op welke wijze in Holland een goede specialist kon worden geworven blijft in het duister gehuld. Had een diplomaat van de Keurvorst hiervoor een opdracht? Of is er op andere wijze gebruik van bijzondere contacten of gazanten gemaakt? Wat ook mogelijk is dat de Keurvorst die in 1675 in Amsterdam was en toen ook Delft bezocht, degene is geweest die contact heeft gelegd.

Wel is bekend dat de Keurvorst Friedrich Wilhelm op 18 mei 1678 een verdrag ondertekende waarbij het de porselein maker Pieter Fransen van der Lee werd toegestaan in Duitsland Delfts porseleinte vervaardigen. In een akte van het geheime staatsarchief bevindt zich het bewijs dat het verdrag werd opgesteld aan de hand van een concept van Van der Lee.
Het negen paragrafen tellende document kent verrassende punten over de vestiging van de fabriek. Zo moest de Keurvorst de fijn aardewerk maker en zijn eveneens aangenomen draaier behoorlijk tegemoetkomen om ze tot overkomst te verleiden. Zo bedongen zij een verhuiskosten regeling van respectievelijk 100 en 50 Reichstaler en de verplaatsingskosten. Tot aan de eerste opbrengsten kregen zij een ondersteuning van vier respectievelijk drie Reichstaler. Drie jaar lang had Pieter Fransen van der Lee aanspraak op jaarlijks 20 centenaar (50 kg) Rogge en 20 centenaar Gerst. Brandhout niet alleen voor de fabriek moest gratis geleverd worden.De Hollander mocht zijn bedrijf runnen zonder gemeentelijke en andere lasten. Uit eigen middelen wilde de Keurvorst de oven en de glazuur molen voor de productie opbouwen. De eerste werkplaats zo verluidt van Van der Lee werd in Potsdam ingericht. Andere aanwijzingen bevestigen dat Van der Lee als werkplaats en woongelegenheid , de aan de Keurvrstin toe behorende watermolen, ingericht voor de papier fabrikage, kreeg aangewezen. Met de ombouw werd in juli 1678 begonnen.

Op deze manier stelde de vorst niet allen het stichting kapitaal maar ook start kapitaal ter beschikking. Dit alles in krediet vorm. Van der Lee moest na vier jaar jaarlijks een bedrag van 20 Reichstaler terug betalen. De Hollander bleef juridisch eigenaar. De fabrikant mocht zijn waren overal verkopen. De Keurvorst had wel het voorkeursrecht. De ondernemer had zo een monopolie positie. Invoer van porselein werd verboden. De beambten van de Keurvorst waren niet blij met de positie van Van der Lee. Zo moest de laatste wel eens schriftelijk de hulp van de Keurvorst inroepen. De akte vermeld niet wanneer met de productie werd begonnen.

Dit alles stond niet onder een gelukkig gesternte, want al in januari 1680 stierf Van der Lee. Omdat veel geld was geinvesteerd nam de Keurvorst zelf de regie over. Hij stelde de geheime kamerdienaar Johan Senning op zijn verzoek als inspecteur aan in de hoop dat deze de productie eindelijk op gang zou brengen. Dit wellicht met de hulp van de meegekomen draaier of ene meester Jan die in 1683 als fijn aardewerk maker wordt genoemd.Van der Lee werd begraven in de Dorotheen stadtische Kirche en zijn vrouw in 1694.

Een, twee of drie jaar lang werd er voor de Spandauer poort aan de Panke werkelijk porselein gemaakt.Ook houtleveringen voor de bakkerij bevestigen dat. Tussen 1683 en1692 wordt in de boeken slechts een porselein bakker vermeld n.l. Peter Urz uit Holland (1685).


.

Sponsor gezocht!

26/09/2002

.

Het is schrikken als je sponsor laat weten te stoppen met de sponsoring. Gisteren (26-09-2002) liet Demon Internet ons weten dat de diensten (web hosting en email) niet langer gratis konden blijven. Dit ivm met nieuwe richtlijnen van Demon Internet zelf. We betreuren de beslissing zeer en hopen dat Demon ons een schappelijk aanbod doet om ook in de toekomst verder met ze te kunnen gaan.


.

Van paard met wagen tot vrachtwagen

17/09/2002

.

Niemand had bij de start in 1919 kunnen voorzien dat het bedrijf van oprichter Leender van der Lee tot zo'n grote internationale logistieke dienstverlener zou uitgroeien. Met paard en wagen werd in 1919 begonnen. In die begin jaren moest er veel geîmproviseerd worden met het in het algemeen primitieve transportmiddel.
In de jaren 50 werd het transportbedrijf overgenomen door zijn 5 zonen van Leendert van der Lee. Het waren uiteindelijk zijn zonen die het bedrijf lieten groeien tot wat het vandaag de dag is. Meer informatie over het transportbedrijf is te lezen op hun
website.


.

Grafsteen in Delft

10/09/2002

.

In de Oude kerk in Delft ligt al vanaf 1673 een familiegraf met een grafsteen. Deze steen is in de loop er tijd behoorlijk beschadigd. Echter is de tekst nog zeer goed leesbaar en het wapen duidelijk te onderscheiden. We lezen dat hier o.a. de burgenmeester "Dirk van der Lee" begraven ligt. De volgende tekst lezen we op de steen:

"Den 21 mey 1673 hierin begrawe de Hr Huybertus van der Lee; Den 1 Aprils 1676 hierin begraven de Hr. burgemeester Dirck van der Lee. Den 1 mey 1690 Juf. Aletta van Well, weduwa wijle de Hr. Burgemeester Drick van der Lee. Den 8 Mey 1700 hier in begraven de Hr. Mr. Gijsbertus van der Lee ende Heindrick van der Lee in sijn leven regent van 't carataathuys bedient 36 jaren en stierf den 7 Maart 1705. [Op dit graf het wapen Dirck van der Lee]

Het wapen van deze steen is ook opgenomen in de verzameling van "van der Lee" familiewapens.


.

Predikant, Theodorus van der Lee

03/09/2002

.

In de Hervormde kerk van Nootdorp hangt een zeer oud predikantenbord. Op dit bord komt de naam Theodorus van der Lee voor. Hij was predikant in de periode 1664-1671 en vertrokken daarna naar de gasthuiskerk te Delft. Elders lezen we dat hij op 16 april 1667 huwde met Petronella Rotteveel:

"Op huyden den 16 april 1667 sijn aengeteyckent de huywelicxse proclamatien van ds Theodorus van der Lee bedienaer des Goddelijcken woorts alhier j.m. ende van Petronella Rotteveel j.d. van Delft na dat een wettigh betoogh van Delft gedateert den 16 april 1667 ende geteyckent P.H. van Ruyven is vertoont aen mij onderges als den voorn predicant daer in vervangende S van West"


.

De Leemolen in De Lier

28/08/2002

.

De molen wordt voor het eerst vermeld in 1353 in de grafelijke leenregisters. In deze registers liet de graaf aantekenen aan wie hij bepaalde rechten had gegeven. Helemaal zeker is men niet. Genoemd wordt de Hoernemolen, in de buurt van een Groeneweg. Hoerne zou een verschrijving van Koerne kunnen zijn. Meer zekerheid is er in 1393. In dezelfde leenregisters staan 'de molen, molenwerf en de wind; vermeld. Eigenaar was Gerijt van Heemskerc, waarna velen anderen volgen. In 1604 blijkt Adryaan Cornelisz de molenaar en in 1620 Leendert Fransz den Aert. In 1627 sterft deze molenaar en zijn vrouw weduwe Neeltje Jans, verkoopt de molen voor 3200 gulden aan haar zoon Jacob Lenaertsz, die als achternaam Van der Lee aanneemt.


.

Evert de kever(t)

25/08/2002

.

Donderdagmorgen was het dan eindelijk zover. Catelijne en Cron gingen de Kever (Evert) ophalen! Alleen ... vlak voor ze op pad gingen, kregen ze te horen dat de autopapieren er niet waren, en de kever kon niet overgeschreven worden. "Dat was flink balen hoor", aldus Catelijne, "Ik had er dagen, nee weken op zitten wachten en dan zo iets". Gelukkig kregen ze rond de klok van drie een telefoontje dat de papieren er waren en dat de kever afgehaald kon worden. Snel dus op weg om maar voor sluitingstijd bij het postkantoor te komen. Vanzelfsprekend was er file onderweg. Maar alles kwam goed: op (ongeveer) 16:44:00;01 werden Catelijne en Cron eigenaar van de kever. De eerste rit gaf nog wat probemen, gezien de accu het begaf. Maar na een starthulp konden ze zonder probleem veilig met Evert de kever(t) op weg. En dat is heel leuk, zo'n luchtgekoelde oldtimer. Het pruttelt gezellig en het zonnedak fungeert als airco. Een aantal dagen en ruim 300 km ervaring later zijn de volgende Evert-facts bekend:

Bouwjaar: 9-10-1968
Kleur: Muisgrijs
Verbruik: 1:11
Gewicht: 809 Kilo
Topsnelheid: >125KM


.

Heraldiek informatie nu ook beschikbaar op vanderlee.net

18/08/2002

.

Tijdens het onderzoek naar het geslacht "Van der Lee" komen we regelmatig in aanraking met familiewapens. Er blijkt een groot aantal verschillende familiewapens in omloop te zijn. Naar schatting bestaan er zo'n tiental Van der Lee familiewapens. Op een nieuwe pagina wordt een aantal verschillende wapenafbeeldingen gepresenteerd. Nu is de collectie nog beperkt, maar uiteindelijk zullen alle Van der Lee wapens daar, inclusief beschrijvingen, beschikbaar zijn.

Een voorbeeld van een wapen is de afbeelding links. Het wapen van Adriana van der Lee op een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon: alliantiewapen met elementen Van der Lee (links, 3 rozen) en Wassenaar (wassende maantjes).


.

Special: Touwfabriek G. van der Lee (1545 - heden)

18/08/2002

.

In Oudewater is Touwfabriek G. van der Lee B.V. er in geslaagd door de eeuwen heen bezig te zijn met de fabricage van touw. Deze fabriek is steeds in het bezit geweest van rechtstreekse afstammelingen van touwslager Jan Pietersz. van der Lee (geboren ca. 1545). Het is redelijk te veronderstellen dat de familie Van der Lee zich al in dat jaar met de fabricage van touw bezig hield en wellicht ook al voor die tijd.
Jan Pietersz. Van der Lee behoorde tot wat men de gegoede burgerij van Oudewater zou kunnen noemen. De meeste lijnbanen in Oudewater waren dan ook in zijn bezit. Dit blijkt ook wel uit de stadsrekening van Oudewater uit het jaar 1579, hierin staat onder het kopje "Andere ontf. vande baentgens" het volgende:

"Ontfangen van Jan Pietersz schout, van baenen bij hem in voortijd in hure gehadt xv St."

Ook de zoon van Jan Pietersz. (1580 - 1625) was lijndraaier en bezat meerdere lijnbanen in Oudewater. Na de dood van Jan Pietersz. zette Heijndrick (1620-1697) en Gijsbert Heijndricksz van der Lee (1645-1694) de zaak voort. Zij bezaten blijkens een inventaris uit 1694 een "Groffgarens-baen ende baenhuis met het regt van op-padt en spinnen opde Agterstraat te Oudewater".


.

En nogmaals luchtgekoeld.

13/08/2002

.

Eerdere berichten over de aanschaf van een Volkswagen kever door Catelijne en Cron bleken niet geheel juist te zijn. De kever "Frederica" die ze volgens de redactie op het oog hadden, bleek - hoewel ze erg charmant was - toch iets teveel de nukken van een oude dame te hebben. Wel is ondertussen de Seat verkocht. Maar dan het werkelijk grote nieuws: hedenochtend, om 10:10, zijn ze daadwerkelijk overgegaan tot de aanschaf van een prachtkever. Hiernaast de eerst foto van dit toch wel bijzonder exemplaar: uit 1968, 1300 CC, muisgrijs, met origineel interieur, zonnedak en strak in de lak. 34 jaar oud, (+)15000 KM op de teller en vrijwel geheel roestvrij en geheel in orginele staat. Zoals het hoort, zit de 1300 motor achterin en zal de kever ook de aandacht van kinderen (0-99) trekken. "We denken en hopen de kever rond 24 augustus op de parkeerplaats voor de deur te hebben staan. " vertelt Cron van der Lee een beetje zenuwachtig. "De kever heeft (nog) geen naam, de kever zal geen eigen website krijgen zoals Jodocus heeft".


.

Is er nog post?

24/07/2002

.

Dirks van der Lee, ooit werkzaam geweest bij de VOC had in 1632 een eigen postvakje. Niet zoals we dat vandaag de dag kennen, maar een steen waar de brieven onder bewaard werden die voor Dirk van der Lee waren. De tekst op de steen is goed te lezen:

"Hier onder leggen brieven vand Comand D. v. Lee en vice comd. P. Croock, met de schepen Nassau, ende Hendrik Nimmegen Wesel en de Galias alhier den 9. April, 1632 van Battavia geariveert & vertrocken den 15 Ditto".

Dirk van der Lee was als onderkoopman naar Batavia vertrokken (1621) en heeft daar diverse functies gehad. zo was hij o.a. in 1622 extra ordinair schepen van batavia, 1623 visateur van boeken, 1628 commisaris inspectie boekhouding, in 1630 kreeg hij een stem in de rade van Indié en in 1632 was hij commandeur van o.a de schehpen "Nassau","Nijmwegen" en "Frederik Hendrik". Van Dirk van der Lee zijn prive leven is bijna niets terug te vinden. Zo is het haast onmogelijk om een link te leggen tussen Dirk van der Lee werkzaam bij de VOC en Dirk van der Lee (±1602- 1635) die gehuwd was met Judick Simonsdr van der Meer.


.

Wat gaat dat heen?!

20/07/2002

.

De lezers van de reisverhalen van Jodocus hadden het kunnen weten. De buurvrouw die zo trouw briefjes op de ramen plakt (of Jodocus niet beter een eindje verderop kan staan) had het kunnen weten. Het virus is toegeslagen en bij Catelijne en Cron en ze zijn nu toch echt Volkswagen gek geworden. "Voor de duidelijkheid" zegt Catelijne snel "wel de luchtgekoelde". Naast de Volkswagen T2 uit 1976 zijn ze nu ook opzoek naar een kever. "We zoeken een mooie kever, met voorkeur een 1300. Die hebben zo een prachtig dashbord" vertelt Cron trots.
Beiden praten erover of ze er al een kever in de garage hebben staan waar ze elke dag een rondje mee rijden, maar ontkennen dit. "Als we fre... uh een kever zouden hebben, dan zouden we daar geen geheim van maken" aldus Catelijne. Bij de redactie er zijn hier toch wat twijfels. In elk geval hebben we de hand kunnen leggen op een rondslingerende foto met op de achterkant de tekst"Frederica, geboren in 1961".


.

Meer dan een winterschilder...

09/06/2002

.

Uit verschillende bronnen blijkt dat een aantal Van der Lee's de kunst van het schilderen aardig onder de knie heeft. Zo hebben we uit betrouwbare bronnen vernomen dat er een een schilderij van "Huib van der Lee" is, genaamd "korenschoven". De boeken noemen nog een andere Van der Lee: de schilderes Coba (Jacoba Adriana) van der Lee, gehuwd met de schilder Idserda. Zij werd geboren in 1893. Als u weet wie de schilder was van de afbeelding hiernaast - mogelijk herkent u uw eigen werk - dan horen we dat per email graag van u. Intussen zoeken wij verder naar de maker en kunt u mooi genieten van dit plaatje.


.

Een beetje "Van der Lee" wordt 106 jaar oud.

09/06/2002

.

De volgende gegevens hebben betrekking op het gezin van Maarten Willemszn van der Lee en Maritje Jansdr en hun nakomelingen. Dit zijn in totaal 433 personen van wie 210 (48%) man en 223  (52%) vrouw. 252 (58%) personen dragen de naam "Van der Lee" , van wie net iets meer dan de helft (133) 53% man en dus 47% (119) vrouw. De jongste Van der Lee die huwde was zestien en vrouw. Dat was jong, ook voor een Van der Lee want - zo blijkt uit de statistieken - de gemiddelde leeftijd bij huwen ligt op 26 jaar. De oudste bruidegom was 59 jaar, de oudste bruid 48 jaar.

De jongste leeftijd bij de geboorte van het eerste kind is 18 jaar (vrouw). Gemiddeld werd op de leeftijd van 28 jaar het eerste kind geboren. De oudste leeftijd waarop de vrouw haar eerste kind kreeg is 42 jaar, de oudste man bij de geboorte van zijn eerste kind 46 jaar. De meest voorkomende mannen naam is  Willem (19 maal), de meest voorkomende vrouwennaam is Neeltje (14 maal). Het gezin met de meeste kinderen telt 16 kinderen, van wie 9 (56%) zonen en 7 (44%) dochters. Gemiddeld ligt het aantal kinderen op 3 kinderen per gezin.

In totaal werd 5% (21) 100 jaar of ouder, van wie (12 ) 57% man en (9) 43% vrouw was. De oudste nakomeling was een vrouw en werd 110 jaar, de oudste man werd 107 jaar. De oudste geboren "Van der Lee" was is een vrouw van 106 jaar. De oudste man, geboren "Van der Lee"werd 105 jaar. 46% (200) van de Van der Lees overlijdt na het 30ste levensjaar - 45% (96) van de mannen en 55% (104) van de vrouwen.


.

En hij is nog oranje ook!

01/02/2002

.

Kijk, hier is-t-ie dan: Jodocus! Knaloranje, met hefdak en tent, reservewiel op de neus, een sticker 'wij zweren bij kamperen' op de kont en al zesentwintig jaar oud. En wij zijn sinds kort trotse eigenaar! In het dashbord kastje vonden we onder meer een vergeelde handleiding, een bonnetje van een camping op Benidorm en een muf boek "verzorg uw auto zelf" uit 1961, waarin passages over de carburateur en de acceleratiepomp gifgroen gemarkeerd zijn. In de orginele T2 handleiding lezen we dat de bus elke 2000 km een kleine beurt nodig heeft en dat het olieverbuik ongeveer 1 liter op 1000 km is. Geen woord over het benzineverbruik. Wel lezen we dat het erg praktisch is om 's winters een schop met korte steel - voor het uitgraven - een handstoffer - om sneeuw van de wagen te vegen - en een plastic krabber - om ijs van de ruiten te krabben, in de wagen te hebben... Meer over de plannen van Catelijne en Cron samen me Jodocus lees je op hun eigen website.


.

Een tipje van de sluier...

06/01/2002

.

Op 26 mei 1590 zet Maarten Willemszn onder een notariële acte zijn eigen handmerk (ook wel merkteken, huismerk of handelsmerk genoemd), een acte waarin hij als getuige optreedt en waarin hij tevens borg moet staan met zijn goederen, roerende en onroerende goederen die nu in zijn bezit zijn en later eventueel in zijn bezit zouden kunnen komen. Zijn zoon Willem Maartenszn schreef zijn naam onder de acte. Hieruit blijkt dat hij de kunst van het schrijven eigen is, mogelijk heeft hij dit van de schoolmeester geleerd. Gezien er tijd werd vrij gemaakt om dit te leren zal het noodzakelijk zijn geweest dat hij moest kunnen schrijven. Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat hij moest kunnen lezen en schrijven om zich verder te kunnen ontwikkelen en zo voor diverse bestuurlijke functies als kerkmeester, ouderling, gezworen of schepen in aanmerking te kunnen komen.

Dit is alvast een passage uit het boek: Van "de Lee" tot "Van der Lee" waarvan de eerste druk in 1991 verscheen en waar van de tweede druk eind 2002 beschikbaar zal zijn. Voor meer informatie over het boek kunt u contact opnemen met Cron van der Lee.

 Het archief van de 'Leekrant'